Fundacja

W ramach działalności statutowej Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą poprzez realizację zadań, które przedstawimy w dalszej części folderu. Działania te ukierunkowane są na realizację celów statutowych Fundacji takich, jak m.in. działań na rzecz poprawiania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwoju sportów motorowych, a także osób niepełnosprawnych – w tym ofiar wypadków komunikacyjnych oraz sportowców poszkodowanych podczas zawodów sportowych.

Więcej na www.cem.auto.pl